ÄÄNITYSSTUDIOT
Koska pääsääntöisesti studioon mennään tähtäimenä tuotantoon päätyvä aineisto on syytä perehtyä alan lainalaisuuksiin...