Veikko Rekunen: PUHE PIIRIKOKOUKSESSA 8.10.1994

(Vaikka menestyin eduskuntavaalien jäsenäänestyksessä niin hyvin, että olisin voinut ryhtyä kansanedustajaehdokkaaksi, luovuin paikastani siksi, että sillä tavalla saatiin ehdokkaita tasaisemmin koko läänin alueelta.)

Hyvä kokoomusväki. Vaikka tällaisessa tilanteessa on aina olemassa väärinymmärtämisen vaara, katsoin parhaaksi käyttää tämän puheenvuoron, koska viime päivinä minulta on muutaman kerran kysytty, olenko ilmoittanut luopuvani ehdokaspaikastani jonkinlaisen painostuksen vuoksi.

Haluan näin julkisesti tehdä selväksi sen, että tein ratkaisun luopua paikastani täysin itse, tiettyihin järkisyihin perustuen. Ne syyt olen selostanut siinä piirihallituksen vaalitoimikunnalle osoittamassani kirjeessä, jossa ilmoitin jättäväni paikkani keskipohjalaisten käytettäväksi.

Tämä kirje on päivätty jäsenäänestyksen tuloksen julkistamista seuraavana päivänä. Tuskin kukaan olisi niin nopeasti edes ehtinyt minua painostamaan. Ja ne, jotka minut paremmin tuntevat, tietävät, ettei sitä kannata edes yrittää.

Jos olisin pyrkinyt kiivaasti pitämään kiinni jäsenäänestyksen tuloksesta, olisi Keski-Pohjanmaa jäänyt hyvin vähälle tai jopa kokonaan ilman ehdokasta. Se ei minusta voi olla oikein. Myös Suomenselän ja Suupohjan alueet ovat minusta jääneet liian vähälle.

Kun viime syksynä käytiin piirin puheenjohtajakisaa, jossa sain itsekin olla mukana, niin me kaikki ehdokkaat kiinnitimme sen kampanjan aikana aivan erityistä huomiota siihen, että Keski-Pohjanmaan alueen merkitystä on kyettävä nostamaan.

Tämä jäsenäänestystulos osoittaa, että tässä suhteessa meillä on vielä paljon tehtävää. Saanen tässä yhteydessä muistuttaa Petri Saloa siitä, että me kaikki puheenjohtajakamppailussa mukana olleet lupasimme ottaa Keski-Pohjanmaan tilanteen ensisijaiseksi huolenaiheeksemme.

Kun olin omalta osaltani päätynyt tähän ratkaisuun, keskustelin tietysti päätöksestäni sekä minut ehdolle asettaneiden yhdistysten johdon että eräiden muiden minua tukeneiden kanssa. Koska nämä ihmiset tuntevat minut, he ymmärsivät tämän päätöksen perustelut.

Sen sijaan eräät henkilöt - sekä puolueen sisällä että sen ulkopuolella - ovat suuresti ihmetelleet, miksi en pitäisi kynsin ja hampain kiinni paikastani. Heidän käsityksensä politiikasta on ilmeisen rajoittunut - he näkevät politiikan pääasiassa pyrkimyksenä henkilökohtaiseen valtaan.

Itse olen kuitenkin aina pitänyt politiikassa tärkeimpänä mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Myönnän, että kansanedustajaehdokkuus olisi tietysti antanut tähän laajempia mahdollisuuksia. Mutta ei politiikan tekeminen saa eikä voi riippua siitä, missä asemassa ihminen on ja toimii.

Politiikan tekeminen, asioihin vaikuttaminen riippuu siitä, uskaltaako avata suunsa ja ottaa kantaa. Siitä, uskaltaako asettaa oman henkilönsä omien ajatustensa ja periaatteittensa tueksi. Ja myös siitä, osaako tietyissä tilanteissa asettaa yhteisen edun yksityisen edun edelle. Näin itse vakaasti uskon.

Tämä meidän politiikassa mukana olevien on uskallettava tehdä joka päivä ja joka hetki täysin riippumatta siitä, missä asemassa me itse kulloinkin satumme olemaan. Muuten meidän työllämme ei ole mitään merkitystä.

Nyt meitä odottaa gallupien mukaan vaalitappio. Se merkitsee sitä, että meidän on kaikkien tehtävä työtä Kokoomuksen menestyksen eteen. Sitä työtä meidän jokaisen on tehtävä siltä paikalta, jossa me kulloinkin olemme.

Tässä tilanteessa minulla lienee kuitenkin oikeus vaatia, että jokainen täällä nimettävä ehdokas tekee töitä niin oman menestymisensä kuin Kokoomuksenkin menestyksen eteen vähintään 200-prosenttisesti.

Tässä tilanteessa ei yksikään ehdokas saa vain olla joukon jatkona. Jokaisen teistä, jotka me täällä ehdokkaiksi nimeämme, on tehtävä kovasti töitä. Varmasti te kaikki olette siihen täysin valmiit. Ja jos ette ole, niin sanokaa se nyt heti.

Omasta puolestani lupaan, että vaikka en itse nyt ehdokkaana olekaan, teen työtä Kokoomuksen ja jokaisen Kokoomuksen ehdokkaan puolesta niin paljon kuin jaksan ja ehdin.

Ja kun me jokainen teemme niin, me voimme antaa galluptutkijoiden esitellä rauhassa lukujaan ja ennusteitaan, ja näyttää sitten vaaleissa mihin pohjalainen kokoomusväki työllä ja sitkeydellä pystyy. 


Palaa Veikon politiikkasivulle

Palaa Veikon kotisivulle